033 – 722 01 00 info@meritel.se

Mobilt Arbete

Mobilitet!
Företagsledare! Vill ni utvecklas i rätt riktning mot framtiden?

Mobilitet
En majoritet av dagens företagsledare tycker att mobilitet bör ha en hög prioritet i verksamheten och är villiga att bygga en fungerande mobil struktur för hantering av filer, system och tal. Samtidigt vill man hålla sina kostnader på så låg nivå som möjligt.

Kräsna användare
Dagens användare är kräsna, de är vana vid att kunna arbeta på den enhet de vill. När organisationen inte kan möta sina användares krav på mobilitet resulterar detta ofta i ett missnöje och en minskad individuell effektivitet. Därmed blir mobilitet en konkurrensfördel som bara kommer att bli viktigare med tiden allt eftersom fler slutanvändare förutsätter att de kan arbeta mobilt.

Flexibel arbetsplats
Att forma en rörligare och mer flexibel  arbetsplats skapar frihet för individen och minskar stressen.